Hem > Kunskap > Innehåll
Vad är effekten av modifierad vaxavlägsnande?
May 04, 2018

Den modifierade paraffinemulsifieraren kan användas för att förbättra effekten av vaxavlägsnande för vanliga aktiva medel, såsom NP, TX, OP, AEO, nonjoniska ytaktiva ämnen och anjoniska ytaktiva ämnen.

1. Ultra stark avvaxningseffekt, rengöringskraften är mer än tre gånger mer än rengöringskraften "gemensamt ytaktivt ämne" eller "gemensamt sammansatt ytaktivt medel" och det är överlägset likartade produkter i världen i utförandet av vax borttagning.

2. För de vaxer som inte kan rengöras med vanliga ytaktiva ämnen, kan detta medel effektivt rengöras och rengöras.

3. Alla typer av vax har enastående rengöringseffekt. De har specialeffekter på "paraffin, flytande vax, vax, bivax, stearinsyra, fast slipmedel, syntetiskt vax, klorerad paraffin, kolofonium, förtjockad olja, polyetenvax, oxiderat polyetenvax" och så vidare.

4. Bra kompatibilitet med konventionella rengöringsmedel.