Hem > Nyheter > Innehåll
Vad slags vax är gjorda av stearin?
May 04, 2018

Paraffin vax smälts enkelt och dess densitet är mindre än vatten olöslig i vatten.

Värmen är smält in vätska, färglös, transparent och lätt uppvärmd och flyktiga. Det kan lukta säregna lukten av paraffin.

När det är kallt, det stelna som vit solid och har en svag lukt.

Ingredienserna i stearinljus är komplexa, men de som utvinns ur petroleum

Råolja som utvunnits ur marken kallas ”råolja”. Efter många olika kokande punkter destillation, bensin, dieselolja och så vidare kan vara distilled.can få vit solid, som är, vax, råmaterial för ljus.